Kysymyksiä ja vastauksia metaanista ja hiilidioksidista

with Ei kommentteja

Kuva: Martin Wessely, Unsplash

Kirjoitin artikkelin maakaasun käytöstä liikenteessä. Tässä lyhyesti muutamia siihen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia hiilidioksidin ja metaanin ympäristövaikutuksista.

Miksi hiilidioksidista puhutaan niin paljon, vaikka metaani on todellisuudessa voimakkaampi kasvihuonekaasu?

Metaanin ilmastoa lämmittävä vaikutus on yhteensä suuruusluokkaa 25-kertainen hiilidioksidiin nähden, mutta metaania on ilmakehässä murto-osa hiilidioksidin määrästä. Metaanin pysyvyys ilmakehässä on noin 12 vuotta ja määrä noin 1,8 ppm (miljoonasosaa tilavuudesta). Vastaavat luvut CO2:lle ovat "vuosisatoja" ja 380 ppm.

Kuinka kauan tuo "vuosisatoja" on?

Tarkkaa vastausta on mahdoton sanoa. Naturen perusteellinen artikkeli toteaa, että osa ilmakehän hiilidioksidilisäyksestä säilyy tuhansia vuosia. Lisäksi artikkeli siteeraa IPCC:n vuoden 2007 raporttia:

"About 50% of a CO2 increase will be removed from the atmosphere within 30 years, and a further 30% will be removed within a few centuries. The remaining 20% may stay in the atmosphere for many thousands of years." But if cumulative emissions are high, the portion remaining in the atmosphere could be higher than this, models suggest.

Kuinka suuri osuus ilmakehän hiilidioksidimäärästä johtuu ihmisen toiminnasta?

Hiilidioksidin määrä ilmakehässä on kasvanut noin 40 % esiteolliseen aikaan, eli 1800-luvun alkuun verrattuna. Tuon jälkeen massiivinen hiilen poltto teollistuvan yhteiskunnan energiaksi nosti nopeasti sekä länsimaiden yhteiskuntien elintasoa että hiilidioksidipäästöjä. Täten voitaneen karkeasti arvioida tuon 40% osuuden olevan ihmisen toiminnan tulosta. Hiilidioksidipäästöjen kasvu jatkuu edelleen voimakkaana.

Entä ilmakehän metaanista?

Ilmatieteen laitoksen mukaan noin 2/3 ilmakehän metaanista on ihmisen toiminnasta peräisin, mutta suurin metaaniin liittyvä riski on edellä mainittujen mm Siperian ikiroudassa makaavien metaanivarastojen vapautuminen ilmakehään arktisten alueiden lämpötilojen noustessa.

Kumpi nyt siis oli vahingollisempi kasvihuonekaasu: hiilidioksidi vs metaani?

Hiilidioksidipäästöt näyttelevät suurinta roolia ilmastonmuutoksen aiheuttajana. Siksi huomio keskittyy Euroopassa niiden vähentämiseen ja globaalisti hiilidioksidipäästöjen kasvun pysäyttämiseen.

Kuten tässä muutaman vuoden takaisessa Guardianin blogissa todetaan, molemmilla on merkitystä. Kuitenkin metaanin ja muiden suhteellisen lyhytvaikutteisten kasvihuonekaasujen vaikutus näkyy lyhyellä aikavälillä. Ihmiskunnan tulevaisuus ja ilmaston lämpenemisen pitkän aikavälin - sadan ja satojen vuosien - seuraamukset kuitenkin riippuvat pitkälti juuri ihmiskunnan teoista hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä.

Keskitytään siis tässä vaiheessa hiilidioksidiin.


Lähteet:

Hiilidioksidin ja metaanin määrät ilmakehässä, kehitys viime vuosisatoina:
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/  ja
http://ilmatieteenlaitos.fi/

Metaanin elinikä ilmakehässä on noin 12 vuotta.
http://www.theguardian.com/environment/2012/

Ilmakehään joutuvat hiilidioksidipäästötöt sitoutuvat mm meriin asteittain pitkän ajan kuluessa.
http://www.nature.com/climate/2008/

Metaania pulpahtelee pintaan Siperiassa ikiroudan alta:
http://www.independent.co.uk/news/science/

The Guardian: "Doha climate talks: why cutting CO2 is more important than stopping methane"
http://www.theguardian.com/environment/blog/2012/